Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SEIN - alle locaties totaal - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 568.312 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.071 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.356 liter 2,78 kg CO₂ / liter 3,78 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.100 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,59 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 1.619 liter 3,26 kg CO₂ / liter 5,28 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Goederenvervoer 3.206 liter 2,78 kg CO₂ / liter 8,93 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.821 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,20 ton CO₂
Subtotaal 1.101 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 676.692 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.725.128 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.515 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.725.128 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1.515 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.101 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 19.508 m3 0,298 kg CO₂ / m3 5,81 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 19.508 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 8,63 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.278.481 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 46,0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.237.343 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.876.584 km 0,195 kg CO₂ / km 561 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 6.106 kg 1,21 kg CO₂ / kg 7,38 ton CO₂
Subtotaal 629 ton CO₂