Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint SEIN - alle locaties totaal 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 417.551 m3 2,08 kg CO₂ / m3 868 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.488 liter 2,82 kg CO₂ / liter 4,20 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 2.241 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,30 ton CO₂
Subtotaal 880 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 859.931 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.393.505 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 1.091 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.393.505 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -1.091 ton CO₂
Elektrisch wegvervoer (laden op de zaak) Goederenvervoer 2.126 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 0,969 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 330.657 km 0,193 kg CO₂ / km 63,8 ton CO₂
Subtotaal 64,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 944 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 38.067 m3 0,298 kg CO₂ / m3 11,3 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 38.067 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 16,8 ton CO₂
Ongesorteerd bedrijfsafval Bedrijfsafval 291.630 kg 1,4 kg CO₂ / kg 408 ton CO₂ *
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 248.060 personenkm 0,02 kg CO₂ / personenkm 4,96 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.144.890 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 1.106.727 km 0,003 kg CO₂ / km 3,32 ton CO₂
Brommer en scooter (mengsmering) Woon-werkverkeer 95.408 km 0,0802 kg CO₂ / km 7,65 ton CO₂
Motorfiets (benzine) Woon-werkverkeer 25.442 km 0,146 kg CO₂ / km 3,71 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 3.739.974 km 0,193 kg CO₂ / km 722 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer Personenvervoer 3.306 voertuigkm 0,287 kg CO₂ / voertuigkm 0,949 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 3.845 kg 1,21 kg CO₂ / kg 4,64 ton CO₂
Subtotaal 1.184 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.