Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SEIN - alle locaties totaal - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 662.611 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.252 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 8.219 liter 3,31 kg CO₂ / liter 27,2 ton CO₂
Subtotaal 1.279 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 78.910 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.455.039 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 1.817 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 3.455.039 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -1.817 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.279 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 37.072 m3 0,298 kg CO₂ / m3 11,0 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 37.072 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 25,1 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 6.200 kg 1,21 kg CO₂ / kg 7,49 ton CO₂
Subtotaal 43,7 ton CO₂