Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Heijneman Medical BV - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.570 m3 2,09 kg CO₂ / m3 5,36 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.796 liter 2,78 kg CO₂ / liter 10,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.799 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,13 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 5.534 liter 3,26 kg CO₂ / liter 18,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.522 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,97 ton CO₂
Subtotaal 48,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 11.679 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 6,11 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 11.679 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -6,11 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 1.910 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,999 ton CO₂
Subtotaal 0,999 ton CO₂
CO₂-uitstoot 49,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 27,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00805 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 13.588 km 0,193 kg CO₂ / km 2,62 ton CO₂
Subtotaal 2,63 ton CO₂