Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Heijneman Medical BV - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 11.166 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 7,25 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 11.166 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -7,25 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 2.565 m3 1,89 kg CO₂ / m3 4,85 ton CO2
Subtotaal 4,85 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 11,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00328 ton CO2
Subtotaal 0,00328 ton CO2
Woon-werkverkeer
Personenwagen 4.483 km 0,220 kg CO₂ / km 0,984 ton CO2
Subtotaal 0,984 ton CO2
Zakelijk verkeer
Elektrische auto's 1.039 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 0,675 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 7.162 liter 2,74 kg CO₂ / liter 19,6 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 7.664 liter 3,23 kg CO₂ / liter 24,8 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 3.356 liter 3,23 kg CO₂ / liter 10,8 ton CO2
Subtotaal 55,9 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 2.049 liter 3,23 kg CO₂ / liter 6,62 ton CO2
Subtotaal 6,62 ton CO2
CO₂-uitstoot 68,3 ton CO2