Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Heijneman Medical BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.962 m3 1,88 kg CO₂ / m3 5,58 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.449 liter 2,78 kg CO₂ / liter 18,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.240 liter 3,26 kg CO₂ / liter 13,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.506 liter 3,26 kg CO₂ / liter 14,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.784 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,08 ton CO₂
Subtotaal 61,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.415 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 5,79 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 10.415 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -5,79 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 3.221 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1,79 ton CO₂
Subtotaal 1,79 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 62,9 ton CO₂