Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Heijneman Medical BV - 2017

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 16.285 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 8,57 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 16.285 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -8,57 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 2.734 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5,16 ton CO2
Subtotaal 5,16 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 22,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00656 ton CO2
Subtotaal 0,00656 ton CO2
Woon-werkverkeer
Personenwagen 14.008 km 0,220 kg CO₂ / km 3,08 ton CO2
Subtotaal 3,08 ton CO2
Zakelijk verkeer
Elektrische auto's 841 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 0,442 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 9.373 liter 2,74 kg CO₂ / liter 25,7 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 3.507 liter 3,23 kg CO₂ / liter 11,3 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 4.132 liter 3,23 kg CO₂ / liter 13,3 ton CO2
Subtotaal 50,8 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 3.563 liter 3,23 kg CO₂ / liter 11,5 ton CO2
Subtotaal 11,5 ton CO2
CO₂-uitstoot 70,6 ton CO2