Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Broekema Wegenbouw bv 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.991 m3 2,08 kg CO₂ / m3 6,22 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 420 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,725 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.126 liter 2,82 kg CO₂ / liter 17,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 26.151 liter 3,26 kg CO₂ / liter 85,1 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.080 liter 2,82 kg CO₂ / liter 3,05 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 1.080 liter 3,07 kg CO₂ / liter 3,32 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 18.955 liter 3,26 kg CO₂ / liter 61,7 ton CO₂
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel Goederenvervoer 6.915 liter 3,26 kg CO₂ / liter 22,5 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 12.010 liter 3,26 kg CO₂ / liter 39,1 ton CO₂
Subtotaal 239 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 15.589 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 7,11 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 15.589 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -7,11 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 18.494 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 8,43 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 9.000 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 4,10 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 27.491 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -12,5 ton CO₂
Subtotaal 0,00152 ton CO₂
CO₂-uitstoot 239 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 92,2 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0275 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.591 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 40.023 km 0,193 kg CO₂ / km 7,72 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 25,0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0302 ton CO₂
Subtotaal 7,78 ton CO₂