Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Broekema Wegenbouw bv 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.901 m3 2,08 kg CO₂ / m3 3,95 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 200 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,345 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.679 liter 2,82 kg CO₂ / liter 10,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.178 liter 3,26 kg CO₂ / liter 46,2 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 540 liter 2,82 kg CO₂ / liter 1,52 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 540 liter 3,07 kg CO₂ / liter 1,66 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 11.411 liter 3,26 kg CO₂ / liter 37,2 ton CO₂
Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) Mobiele werktuigen 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen bio-CNG, stortgas BUITEN GEBRUIK Personenvervoer 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel Goederenvervoer 3.627 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,8 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 6.930 liter 3,26 kg CO₂ / liter 22,6 ton CO₂
Subtotaal 136 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.053 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 3,67 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 8.053 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -3,67 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 8.338 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 3,80 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 4.500 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 2,05 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 12.835 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -5,85 ton CO₂
Subtotaal 0,00154 ton CO₂
CO₂-uitstoot 136 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 48,7 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0145 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk - kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 828 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 21.292 km 0,193 kg CO₂ / km 4,11 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Gerecycled papier Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 4,12 ton CO₂