Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Broekema Wegenbouw bv 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.090 m3 2,08 kg CO₂ / m3 2,27 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 221 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,380 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.447 liter 2,82 kg CO₂ / liter 6,90 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 11.973 liter 3,26 kg CO₂ / liter 39,0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 540 liter 2,82 kg CO₂ / liter 1,52 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 540 liter 3,07 kg CO₂ / liter 1,66 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 7.544 liter 3,26 kg CO₂ / liter 24,6 ton CO₂
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel Goederenvervoer 3.288 liter 3,26 kg CO₂ / liter 10,7 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 5.080 liter 3,26 kg CO₂ / liter 16,5 ton CO₂
Subtotaal 104 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 7.536 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 3,44 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 7.536 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -3,44 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 10.156 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 4,63 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 4.500 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 2,05 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 14.656 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -6,68 ton CO₂
Subtotaal -0,0000182 ton CO₂
CO₂-uitstoot 104 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 43,5 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0130 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 763 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 18.731 km 0,193 kg CO₂ / km 3,62 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 25,0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0302 ton CO₂
Subtotaal 3,66 ton CO₂