Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Breure Grondwerken BV - 2021 2ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.171 m3 1,88 kg CO₂ / m3 7,86 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 1.924 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 140 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,390 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 150 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,455 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 276.820 liter 3,26 kg CO₂ / liter 903 ton CO₂
Subtotaal 912 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.495 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 2,00 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 24.064 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 13,4 ton CO₂
CO2-item scope-2 (zelf aanpassen) Overige CO2-bronnen 0 eenheid (zelf aanpassen) 0,297 kg CO₂ / eenheid (zelf aanpassen) 0 ton CO₂
Subtotaal 13,4 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 925 ton CO₂