Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Baggerbedrijf West Friesland BV 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 2,08 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 378 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,653 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.899 liter 2,82 kg CO₂ / liter 11,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 6.565 liter 1,80 kg CO₂ / liter 11,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.145 liter 3,26 kg CO₂ / liter 33,0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 163 liter 2,82 kg CO₂ / liter 0,460 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 0 liter 3,07 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 12.715 liter 3,26 kg CO₂ / liter 41,4 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 11.481 liter 0,347 kg CO₂ / liter 3,98 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.657 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,65 ton CO₂
Subtotaal 111 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 11.834 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 8.467 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 7.744 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 3,53 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 3.409 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -1,55 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 6.492 km 0,193 kg CO₂ / km 1,25 ton CO₂
Subtotaal 3,23 ton CO₂
CO₂-uitstoot 114 ton CO₂