Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Baggerbedrijf West Friesland BV - 2012

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.564 m3 1,83 kg CO₂ / m3 2,85 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 326 kg 3,39 kg CO₂ / kg 1,10 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO₂ / liter 0,144 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.387 liter 2,78 kg CO₂ / liter 6,63 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 468 liter 3,14 kg CO₂ / liter 1,47 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 4.431 liter 1,86 kg CO₂ / liter 8,24 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 7.792 liter 3,14 kg CO₂ / liter 24,4 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 29.211 liter 3,14 kg CO₂ / liter 91,6 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.373 liter 3,14 kg CO₂ / liter 7,44 ton CO₂
Subtotaal 144 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.022 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 5,27 ton CO₂
Subtotaal 5,27 ton CO₂
CO₂-uitstoot 149 ton CO₂