Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Baggerbedrijf West Friesland BV 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 252 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,435 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 4.389 liter 2,78 kg CO₂ / liter 12,2 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 4.225 liter 1,80 kg CO₂ / liter 7,60 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.331 liter 3,26 kg CO₂ / liter 33,7 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 413 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,15 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 115 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,349 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 7.281 liter 3,26 kg CO₂ / liter 23,8 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 6.118 liter 0,314 kg CO₂ / liter 1,92 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.226 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,26 ton CO₂
Subtotaal 88,4 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.401 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 10.016 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 6.748 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 3,53 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 6.694 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -3,50 ton CO₂
Subtotaal 0,0282 ton CO₂
CO₂-uitstoot 88,4 ton CO₂