Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Baggerbedrijf West Friesland BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 126 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,218 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 4.160 liter 2,78 kg CO₂ / liter 11,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 12.685 liter 1,80 kg CO₂ / liter 22,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 11.885 liter 3,26 kg CO₂ / liter 38,8 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 99,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,276 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 135 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,409 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 11.300 liter 3,26 kg CO₂ / liter 36,9 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 7.091 liter 0,314 kg CO₂ / liter 2,23 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 3.445 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,2 ton CO₂
Subtotaal 124 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 7.320 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 5.725 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.073 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 5,04 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 9.073 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -5,04 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 390 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0761 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 0,0761 ton CO₂
CO₂-uitstoot 124 ton CO₂