Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Certificaat (oud) A. Hak Groep - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 135.456 m3 1,88 kg CO₂ / m3 255 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 24.720 liter 1,73 kg CO₂ / liter 42,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 47.428 liter 2,78 kg CO₂ / liter 132 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 91.309 liter 3,26 kg CO₂ / liter 298 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 587 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,64 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 195.290 liter 3,26 kg CO₂ / liter 637 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 869 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,42 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 890.658 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.905 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 47.937 liter 0,314 kg CO₂ / liter 15,1 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 113.921 liter 3,26 kg CO₂ / liter 372 ton CO₂
Subtotaal 4.661 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.156.996 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 643 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 17.537 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.156.996 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -643 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 35.949 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 20,0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.524.574 km 0,195 kg CO₂ / km 297 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 9.090 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 2,70 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 3.886 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0,777 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 15.005 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 2,21 ton CO₂
Subtotaal 323 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.984 ton CO₂