Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Certificaat (oud) A. Hak Groep - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 118.425 m3 1,88 kg CO₂ / m3 223 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 420 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,725 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 29.237 liter 1,73 kg CO₂ / liter 50,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 37.717 liter 2,78 kg CO₂ / liter 105 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 145.243 liter 3,26 kg CO₂ / liter 474 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.310 liter 2,78 kg CO₂ / liter 6,43 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 189.997 liter 3,26 kg CO₂ / liter 620 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.458 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,06 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.521.622 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4.964 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 6.028 liter 0,345 kg CO₂ / liter 2,08 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 131.022 liter 3,26 kg CO₂ / liter 427 ton CO₂
Subtotaal 6.876 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.221.535 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 679 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.665.448 km 0,195 kg CO₂ / km 325 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 94.682 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 28,1 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 28.412 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 5,68 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 82.497 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 12,1 ton CO₂
Subtotaal 1.050 ton CO₂
CO₂-uitstoot 7.926 ton CO₂