Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Certificaat (oud) A. Hak Groep - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 105.259 m3 2,09 kg CO₂ / m3 219 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 29.313 liter 1,73 kg CO₂ / liter 50,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 58.186 liter 2,78 kg CO₂ / liter 162 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 71.702 liter 3,26 kg CO₂ / liter 234 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.522 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,24 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 181.488 liter 3,26 kg CO₂ / liter 592 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.072 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,98 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 621.721 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.028 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 111.667 liter 0,314 kg CO₂ / liter 35,1 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 62.654 liter 3,47 kg CO₂ / liter 218 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 101.761 liter 3,26 kg CO₂ / liter 332 ton CO₂
Subtotaal 3.878 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.115.059 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 583 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 42.288 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.115.059 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -583 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 59.520 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 31,1 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 18.438 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 9,64 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 18.220 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -9,53 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.150.826 km 0,193 kg CO₂ / km 222 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 8.683 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 2,03 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 5.640 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,970 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 140.206 personen km 0,157 kg CO₂ / personen km 22,0 ton CO₂
Subtotaal 278 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.156 ton CO₂