Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Certificaat (oud) A. Hak Groep - 2021 1ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 87.881 m3 1,88 kg CO₂ / m3 166 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 16.623 liter 1,73 kg CO₂ / liter 28,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 19.087 liter 2,78 kg CO₂ / liter 53,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 46.124 liter 3,26 kg CO₂ / liter 150 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 222 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,619 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 98.427 liter 3,26 kg CO₂ / liter 321 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 627 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,75 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 439.899 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.435 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 47.937 liter 0,314 kg CO₂ / liter 15,1 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 56.694 liter 3,26 kg CO₂ / liter 185 ton CO₂
Subtotaal 2.356 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 656.645 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 365 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 4.352 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 656.645 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -365 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 20.521 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 11,4 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 772.629 km 0,195 kg CO₂ / km 151 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 4.297 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 1,28 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 1.915 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0,383 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 164 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.520 ton CO₂