Skip to content
Nieuwsbericht

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) en Milieubarometer

Vanaf 1 juli 2024 ben je verplicht te rapporteren over het zakelijk en woon-werkverkeer van je medewerkers, indien je 100 of meer werknemers hebt. De overheid heeft hier een digitaal invulformulier voor ontwikkeld. Misschien registreer je nu al gegevens over vervoer in de Milieubarometer als onderdeel van je CO2‑footprint of ben je van plan dit te gaan doen. Dan is het goed om te weten wat de verschillen zijn tussen wat je moet rapporteren voor de overheid en de Milieubarometer.

Belangrijkste verschil tussen rapportageverplichting en Milieubarometer

Het belangrijkste verschil is dat de rapportageverplichting is op veel gebieden minder accuraat is dan de Milieubarometer. Er worden grovere schattingen (emissiefactoren) gebruikt om de CO2-uitstoot te berekenen. Ook worden niet alle vervoerscategorieën meegenomen. Lees hieronder wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe je er mee om kunt gaan.

Zakelijk vervoer in kilometers in plaats van daadwerkelijk brandstofverbruik

Voor de rapportageverplichting moet je het zakelijke vervoer in kilometers opgeven. In de Milieubarometer kun je het zakelijk vervoer prima registreren in kilometers. Maar je kunt ook kiezen voor daadwerkelijk brandstofverbuik in getankte liters brandstof en kWh. Voor een accurate CO2-footprint adviseren we om liters en kWh bij te houden. Dit benadert veel nauwkeuriger de CO2-uitstoot. Als je de registratie in de Milieubarometer gelijk wilt laten lopen met de rapportageplicht dan kun je natuurlijk kilometers gebruiken.

Niet alle vervoerscategorieën

Er hoeft niet op alle vervoerscategorieën te worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld grijze kentekens en vliegverkeer tellen niet mee. Deze kunnen wel worden ingevuld in de Milieubarometer. Ons advies is om alle categorieën mee te nemen voor een meer volledige CO2-footprint.

Tank-to-Wheel in plaats van Well-to-Wheel emissiefactoren

Het digitaal formulier voor de rapportage gebruikt Tank to Wheel (TTW) in plaats van Well to Wheel (WTW) emissiefactoren om de CO2-uitstoot te berekenen (uitleg TTW en WTW). Hierdoor komt de berekende CO2-uitstoot lager uit dan in de Milieubarometer. De Milieubarometer gebruikt de well-to-wheel cijfers van CO2-emissiefactoren.nl.
Dit komt omdat de uitstoot van de oliewinning en raffinaderijen bij TTW niet meetelt.

Lagere inschatting emissiefactoren

Sommige emissiefactoren worden in het digitaal formulier lager ingeschat dan ze werkelijk zijn. Bijvoorbeeld: OV-mix is gelijk gesteld aan de trein/metro. Hierbij worden de emissies van bussen niet meegerekend. De Milieubarometer maakt gebruikt van de volledige factoren van CO2-emissiefactoren.nl en gebruikt ook hier de Well-to-Wheel emissiefactoren.

Vervoer van part-time medewerkers (<0,5FTE) niet meegenomen

Vervoer van medewerkers met een contract <20uur (<0,5 FTE) tellen niet mee voor de rapportageverplichting. In de Milieubarometer raden we aan om het vervoer van alle werknemers mee te nemen. Ook wanneer de gegevens van bijvoorbeeld vaste en tijelijke/inhuur medewerkers verschillend wordt geregistreerd hoef je dit niet om te rekenen. In de Milieubarometer kan het op verschillende manieren naast elkaar worden ingevuld.

Gegevens woon-werk verkeer kunnen worden overgenomen

De gegevens van het woon-werk verkeer voor de rapportageplicht kun je prima 1-op-1 overnemen uit de Milieubarometer, of omgekeerd. In de Milieubarometer zijn items toegevoegd om per brandstof-soort te registreren en voor hybride voertuigen. Deze items maak je zichtbaar onder Gegevens Invullen via de functie finetuning.

Rapportageverplichting helpt bij bewustwording uitstoot door vervoer

Dankzij de rapportageverplichting zullen veel meer bedrijven de CO2-footprint van hun zakelijk en woon-werk verkeer in kaart brengen. Dat draagt bij aan een bredere bewustwording van de impact van de vele vervoersbewegingen. De uitstoot van vervoer is vaak een significant deel van de CO2-footprint van organisaties. Door de rapportage komt er meer inzicht in deze bron van uitstoot. Woon-werk verkeer wordt zelfs nauwkeuriger in kaart gebracht dan nu gebruikelijk is, namelijk per brandstof-type. Daardoor kan deze CO2-uitstoot nauwkeuriger worden berekend.

Volledige CO2-footprint in Milieubarometer

De volgens de rapportageverplichting berekende CO2-uitstoot van het zakelijk vervoer zal in veel gevallen een stuk lager liggen dan de totale uitstoot van zakelijk vervoer zoals gebruikt voor een CO2-footprint. Wanneer je de gegevens uit de rapportageverplichting gebruikt in de Milieubarometer is het goed om deze aan te vullen.

We raden aan om indien mogelijk de werkelijk gebruikte hoeveelheden brandstof en elektriciteit te registreren in plaats van kilometers. De Milieubarometer past automatisch de geadviseerde emissiefactoren toe bij omrekening naar CO2-uitstoot. Maak de footprint in de Milieubarometer completer door ook de uitstoot van het vervoer per vliegtuig, grijze kentekens en werknemers die minder dan 20 uur werken mee te nemen. Dit levert een meer realistische CO2-footprint op.

Bekijk ook het hulpmiddel gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit voor meer uitleg over het verzamelen van de gegevens voor de rapportageverplichting.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder