Skip to content
Nieuwsbericht

Jaarlijkse update CO2‑factoren 2023

20 januari 2023 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2‑emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn op 27 januari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

Alle wijzigingen zijn per 2023 van kracht en vragen dus niet om herberekening van voorgaande jaren. De actualisatie is in lijn met de regels voor gebruik van CO2‑factoren voor de CO2‑Prestatieladder.

De belangrijkste actualisaties 2023

Er zijn nog meer wijzigingen maar die zijn minder dan 5%. Alle wijzigingen in factoren staan in het wijzigingsoverzicht.

Effect op CO2‑footprint

Als je een footprint over 2022 maakt en de verschillen met 2021 en vorige jaren wil analyseren is deze update niet relevant. Je hebt dan vooral te maken met de wijzigingen in de factoren die begin 2022 zijn doorgevoerd met een geldigheid vanaf 2022.
Hier lees je het nieuwsbericht over de belangrijkste wijzigingen in de CO2‑factoren van 2022 .
En dit zijn onze tips voor het omgaan met gewijzigde CO2‑factoren.

Onder het plaatje in dit artikel is de achtergrond van de wijzigingen toegelicht.

Toelichting op de belangrijkste wijzigingen CO2 factoren

Elektriciteit
De emissiefactoren voor stroom zijn geactualiseerd op basis van de (continu) wijzigende samenstelling van de elektriciteitsmix en de toename van het aandeel groene stroom. Voor Grijze stroom (dus zonder de invloed van groene stroom) komt de daling uit op 13%. Voor de marktmix (stroom onbekend) is de CO2‑factor 20% gedaald.

Warmtelevering
De emissiefactor voor warmtelevering is met 5,5% gedaald doordat warmtenetten steeds vaker duurzame bronnen toevoegen en daarmee is de samenstelling van de warmte CO2‑armer geworden.

Brandstoffen
Zowel voor bioethanol als voor HVO biodiesel is de CO2‑factor sterk afhankelijk van de gebruikte grondstoffen. Dit is marktafhankelijk en door verschuivingen zijn de CO2‑factoren van deze twee biobrandstoffen nu 6-10% hoger dan voorheen.

Personenvervoer
De emissiefactoren voor personenvervoer zijn geactualiseerd op basis van nieuw STREAM-personenvervoer onderzoek, uitgevoerd door CE Delft. Voor alle vervoerswijzen zijn bezettingsgraden, efficiency, samenstelling van de voertuigvloot, gebruikte brandstof en andere relevante factoren bijgewerkt. Dit wijzigt met name de CO2 factoren van Openbaar vervoer en Touringcars. Voor Openbaar Vervoer is de procentuele wijziging hoog, maar omdat een heel groot deel van het Openbaar Vervoer op groene stroom rijdt is de CO2‑factor per passagierskilometer erg laag. De grote wijziging komt met name door lagere bezettingsgraden. Bij Touringcars geldt omgekeerd dat de bezettingsgraad daar flink is gestegen en de bussen zuiniger zijn geworden waardoor hier juist een flinke daling is gerealiseerd.

Meer details zijn te vinden op de website CO2emissiefactoren.nl.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2-factoren

Het is mogelijk dat CO2-factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

20 juni 2023 / Tips / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren januari 2022

Half januari 2022 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn al doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

26 januari 2022 / Nieuwsbericht / Lees Verder