Skip to content
Nieuwsbericht

Jaarlijkse update CO2‑factoren 2022

Half januari 2022 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2‑emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

Alle wijzigingen zijn per 2022 van kracht en vragen dus niet om herberekening van voorgaande jaren. De actualisatie is in lijn met de regels voor gebruik van CO2‑factoren voor de CO2-Prestatieladder.

De belangrijkste actualisaties 2022

Er zijn nog een paar wijzigingen maar die zijn minder dan 5%. Alle wijzigingen in factoren staan in het wijzingsoverzicht.

Effect op CO2‑footprint

Als je een footprint over 2021 maakt en de verschillen met 2020 en vorige jaren wil analyseren is deze update niet relevant. Je hebt dan vooral te maken met de wijzigingen in de factoren die begin 2021 zijn doorgevoerd met een geldigheid vanaf 2021.
Hier lees je het nieuwsbericht over de belangrijkste wijzigingen in de CO2‑factoren van 2021.
En dit zijn onze tips voor het omgaan met gewijzigde CO2‑factoren.

Onder het plaatje in dit artikel is de achtergrond van de wijzigingen toegelicht.

Toelichting op de belangrijkste wijzigingen CO2 factoren

Aardgas
Doordat aardgas steeds minder binnen Nederland wordt gewonnen, is er veel meer import van aardgas per pijpleiding (uit Noorwegen en Rusland) en tanker (als LNG uit de Verenigde Staten). De emissie van aardgas is hierdoor toegenomen. De bijmenging van stikstof in aardgas (om dezelfde kwaliteit als Groningen gas te verkrijgen) zijn ook meegenomen maar omdat dit gebeurt met groene stroom zijn deze emissies verwaarloosd. Uitgangspunt zijn gegevens van 2020, de verwachting is dat de emissiefactor de komende jaren nog aanzienlijk zal toenemen.

Elektriciteit
De emissiefactoren voor stroom zijn geactualiseerd voor zowel de directe emissies als de voorketens. Er zijn hier vele factoren die doorwerken, maar belangrijkste factor is de (continu) wijzigende samenstelling van de elektriciteitsmix. Voor stroom uit gascentrales werkt de hogere emissiefactor voor aardgas door in de CO2‑factor, maar onder andere door de lagere inzet van kolen is de CO2‑factor van marktmix stroom netto ongeveer 10% gedaald. Voor Grijze stroom komt de daling uit op 6%.

Warmtelevering
De emissiefactor voor warmtelevering is aangepast, daarbij is er een daling van de emissie. In plaats van meerdere soorten bronnen is er één factor gegeven met het gemiddelde van grote warmtenetten. (In de Milieubarometer zijn de overige typen warmte voorzien van een marker (gestopt in 2021)

Personenvervoer: Vliegtuig
De emissiefactoren voor vliegverkeer zijn geactualiseerd op basis van onderzoek naar de huidige praktijk. De CO2 factoren voor vliegverkeer zijn gewijzigd door een combinatie van:

Voor kleine en middelgrote afstanden is de factor per passagierskm gedaald, voor de lange afstand vluchten gestegen.

Meer details zijn te vinden op de website CO2emissiefactoren.nl.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2-factoren

Het is mogelijk dat CO2-factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

20 juni 2023 / Tips / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren januari 2021

Op 22 januari 2021 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn al doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers die hun CO2-footprint analyseren is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

26 januari 2021 / Nieuwsbericht / Lees Verder