Skip to content
Nieuwsbericht

Jaarlijkse update CO₂-factoren 2021

Op 22 januari 2021 vond de jaarlijkse update plaats van de CO₂-emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn al doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers die hun CO₂-footprint analyseren is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

Veel wijzigingen zijn per 2021 van kracht en vragen dus niet om herberekening van voorgaande jaren. Een aantal belangrijke cijfers is echter met terugwerkende kracht gewijzigd: alle fossiele voertuigbrandstoffen (diesel, benzine, LPG, CNG, GTL en kerosine). Voor deze voertuigbrandstoffen zijn de factoren voor de periode 2015-2019 en 2020-en-verder in de Milieubarometer aangepast.

Hierdoor wijzigen de CO₂-footprints van de jaren 2015-2020. Houd hier rekening mee bij het interpreteren van de voortgang. De actualisatie is in lijn met de regels voor gebruik van CO₂-factoren voor de CO2-Prestatieladder.

De belangrijkste actualisaties
met terugwerkende kracht en verder:

vanaf 2021 en verder:

Stimular voert de wijzigingen in de CO₂-emissiefactoren en bijbehorende milieufactoren in de periode 22-29 januari 2021 in de Milieubarometer door. Alle factoren die zijn gewijzigd staan in het wijzingsoverzicht.

Onder het plaatje in dit artikel is de achtergrond van de wijzigingen toegelicht.

Effect en herberekening in de Milieubarometer

De Milieubarometer past de nieuwe factoren automatisch toe, alle CO₂-footprints in de barometer zijn direct aangepast. Gepubliceerde CO₂-footprints worden niet automatisch aangepast, maar met een paar klikken kun je iedere footprint opnieuw publiceren met de nieuwe factoren.

Alle wijzigingen kun je vinden op de pagina over CO2-emissiefactoren in de Milieubarometer.

Bekijk hier onze tips voor het omgaan met gewijzigde CO₂-factoren.

Wijziging CO₂-factoren fossiele voertuigbrandstoffen met terugwerkende kracht

Sinds 2015 is er een nieuwe Europese richtlijn van kracht voor de berekening van de CO₂-intensiteit van brandstoffen (Uitvoeringsrichtlijn brandstofkwaliteit). Hierdoor wijzigen de CO₂-factoren van de fossiele voertuigbrandstoffen. Dit volgt uit het nieuwe rapport STREAM goederenvervoer (CE Delft, 2020). Omdat de EU richtlijn al vanaf 2015 geldt is besloten deze wijzigingen met terugwerkende kracht door te voeren. Een tweede wijziging is het hogere aandeel biobrandstof in benzine (10% ethanol) en diesel (7% biodiesel) dat sinds 2020 verplicht is. Daarom zijn er voor diesel en benzine twee wijzingen tegelijk: 2015-2019 en 2020 en verder. Voor Kerosine, CNG en LPG is er geen sprake van bijmenging van biobrandstof en is er daarom maar één wijziging”: vanaf 2015.

Hernieuwbare voertuigbrandstoffen

CE Delft heeft in Stream goederenvervoer ook alle emissiefactoren van hernieuwbare brandstoffen opnieuw bepaald. De nieuwe waardes zijn soms hoger soms lager. De wijzigingen komen zowel door nieuwe wetenschappelijke inzichten als door veranderingen in de brandstofmarkt. De gewijzigde brandstofmarkt is hierin dominant, daarom wijzigen deze pas vanaf januari 2021 en niet met terugwerkende kracht. Belangrijke ontwikkeling is dat het risico op gebruik van 1e generatie biobrandstoffen flink kleiner is; daarom hoeven de “Indirect Land Use Change” (ILUC factoren) niet meer te worden meegenomen en is de CO₂-uitstoot van hernieuwbare brandstof gedaald.

Koudemiddelen, methaan en lachgas

De emissiefactoren voor koudemiddelen, methaan en lachgas zijn nu gebaseerd op de Global Warming Potentials uit het 5e Assessment Report van het IPCC (AR5 i.p.v. AR4). Dit is conform de afspraken die in de EU gemaakt zijn aangaande het gebruik van deze emissiefactoren vanaf 1-1-2021. Dit levert kleine dalingen en stijgingen.

Personenvervoer; Openbaar vervoer

Op basis van gedetailleerd onderzoek van Onderzoeks- en adviesbureau Duinn zijn nieuwe emissiefactoren voor het openbaar vervoer berekend. Behalve door gedetailleerdere gegevens over werkelijke OV kilometers zijn de CO₂-factoren van OV ook gewijzigd doordat nu alle elektrische treinen, bussen, trams en metro’s gebruik maken van groene stroom. Alle emissiefactoren voor OV zijn lager geworden. Meer informatie is te vinden bij CO2-emissiefactoren.nl.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2-factoren

Het is mogelijk dat CO2-factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

20 juni 2023 / Tips / Lees Verder

10 tips voor duurzaamheids­doelstellingen

Bezig met duurzaam ondernemen, SDG’s , ESG of MVO? Deze begrippen worden tastbaarder als je bijpassende duurzaamheidsdoelstellingen formuleert. De volgende tien tips helpen je snel op weg naar een set bruikbare duurzaamheidsdoelen.

10 juli 2023 / Tips / Lees Verder

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder