Skip to content
Tips

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2‑factoren

Het is mogelijk dat CO2‑factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

CO2‑factoren veranderen in de loop der jaren door verandering van technieken. In de Milieubarometer zijn de CO2‑emissiefactoren altijd up to date, als gebruiker hoef je daar dus niet op te letten. Maar tijdens de analyse van je CO2‑footprint en reductiedoelen is het slim om wel rekening te houden met geactualiseerde factoren. Hieronder de belangrijkste tips.

1. Wat moet ik doen als de factoren wijzigen?

Je hoeft niets te doen om met de nieuwe CO2‑factoren te werken. De Milieubarometer rekent automatisch met de nieuwe factoren.

2. Waarom wijzigen de CO2‑emissiefactoren?

Omdat de praktijkomstandigheden ook veranderen. Bijvoorbeeld: wanneer elektriciteitscentrales meer kolen stoken dan stijgt de CO2‑factor van grijze stroom. Soms wijzigt een CO2‑factor ook door nieuwe inzichten in de berekeningsmethode.

3. Voor welke jaren gelden nieuwe CO2‑emissiefactoren?

Ieder jaar zijn er wel een paar updates. Op de pagina met CO2-factoren en wijzigingen daarin kun je precies nalezen wanneer welke CO2‑factor is gewijzigd.
Onderstaande nieuwsberichten gaan over de uitgebreidere wijzigingen van de afgelopen jaren:

4. Wat moet ik doen met mijn gepubliceerde milieugrafiek en/of CO2‑footprint?

Als jouw milieugrafiek en/of CO2‑footprint items bevat waarvan de emissiefactoren met terugwerkende kracht zijn veranderd, dan zijn eerdere publicaties verouderd. Gepubliceerde CO2‑footprints worden niet automatisch aangepast, maar met een paar klikken kun je iedere footprint opnieuw publiceren met de nieuwe factoren.

5. Haal ik mijn CO2‑doelen nog wel?

Het kan moeilijker zijn om CO2‑reductiedoelen te halen als de CO2‑factor stijgt maar soms is het omgekeerd. Bijvoorbeeld:

De CO2‑factor van elektriciteit stijgt als er meer kolen worden verstookt. Als elektriciteit een groot deel van de CO2‑footprint vormt kan dan inderdaad extra elektriciteitsbesparing of een overstap naar groene stroom noodzakelijk zijn om dezelfde CO2‑reductie te bereiken. Mogelijk wordt het vanzelf opgelost omdat de CO2‑factor van elektriciteit later weer daalt omdat er minder kolen worden verstookt.
De CO2‑factor van Openbaar Vervoer daalt omdat het steeds meer groene stroom in het vervoer wordt ingezet. Als jouw bedrijf veel openbaar vervoer gebruikt werd het dus juist makkelijker om het CO2‑doel te halen.

6. Hoe kan ik in de Milieubarometer mijn verbruik door de jaren heen vergelijken?

Omdat de CO2‑factoren af en toe wijzigen is een vergelijking op het niveau van verbruik een goede aanvulling op het volgen van de milieu- en CO2‑grafieken.
Dat kan op meerdere manieren:

7. Hoe kan ik elektriciteit met een lagere CO2‑factor verkrijgen?

Stap over op in Nederland opgewekte groene stroom, vaak is dat Nederlandse windstroom. De CO2‑factor van deze “echte groene stroom” is 0. De bron van de groene stroom is vastgelegd in de Garantie van Oorsprong (GvO), een certificaat uitgegeven door VertiCer. Lees meer over echte groene stroom en GVO’s in de Stimular maatregelen.

Een andere optie is om Nederlandse windstroom GVO’s los te kopen bij een van de GVO-handelaren.

Ook zelf opgewekte elektriciteit met zonnepanelen heeft een CO2‑factor van 0. Als je de opbrengst van jouw panelen invult in de Milieubarometer dan wordt dit zichtbaar in jouw CO2‑footprint.

8. Wat betekent het voor mijn CO2‑Prestatieladder certificaat?

Het Handboek CO2‑Prestatieladder schrijft het gebruik van www.CO2-emissiefactoren.nl voor bij het berekenen van CO2‑footprints. Met de Milieubarometer voldoen jouw CO2‑footprints automatisch aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Gebruik bovenstaande antwoorden bij je analyse van jouw footprints.

Ondersteuning

Hulp nodig?

We helpen je graag door middel van 1-op-1 coaching of door een van onze cursussen. Weet je het niet zeker? Je kunt altijd contact opnemen met de helpdesk voor al je vragen.

Bekijk de mogelijkheden

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder