Skip to content
Tips

Hoe verzamel je als huurder de juiste milieugegevens in een verzamelpand?

Als huurder heb je niet altijd direct toegang tot gegevens die nodig zijn om het juiste inzicht te krijgen op je milieu-impact of om de Milieubarometer in te vullen. Stimular krijgt er regelmatig vragen over van kleinere organisaties die (een deel van) een pand huren. Adviseur Carmen Cosijn deelt graag passende tips.

Adviseur Carmen Cosijn vertelt

Ook Stimular zelf heeft hier mee te maken bij het opstellen van de eigen footprint. Adviseur Carmen Cosijn vertelt hoe ze de afval- en energiegegevens verzamelt voor de Milieubarometer.

Hoe haal je informatie uit de gedeelde servicekosten met andere huurders?

We huren de vierde verdieping van het voormalig PTT-gebouw aan de Botersloot. Samen met de andere huurders betalen we via gedeelde servicekosten voor afval, energie, en waterverbruik. We ontvangen hier geen verbruiksafrekeningen van. Dit helpt natuurlijk niet bij inzicht te krijgen om te verduurzamen. Maar we hebben verschillende manieren gevonden om toch aan de gegevens voor de Milieubarometer te komen.

Elektriciteit: verbruik inzichtelijk door eigen meterkast met tussenmeter

Waar het soms mogelijk is als huurder om een eigen energiecontract af te sluiten, is dat voor ons gedeelde pand helaas geen optie. Wel hebben we een eigen meterkast met tussenmeter waardoor we inzicht hebben in het elektriciteitsverbruik van onze verdieping. Hierdoor weten we precies wat we nodig hebben aan elektriciteit voor de verlichting, server en werkplekstations. Door ieder jaar de meterstand door te geven aan de verhuurder, rekenen we ook af voor daadwerkelijk verbruik.

Elektriciteit algemene voorzieningen: op basis van vloeroppervlak

We hebben geen inzicht in het elektriciteitsverbruik van algemene voorzieningen, zoals de gedeelde lift, hal(verlichting), garage en ventilatie & koeling. . Als we dit voor het hele gebouw zouden weten, zouden we op basis van vloeroppervlak ons aandeel in dit algemene verbruik inkunnen schatten. Wij nemen dit nu nog niet mee in onze footprint.

Warmteverbruik van centrale klimaatbeheersing: inschatting

Ons kantoor wordt zowel via de centrale luchtbehandeling verwarmd als met radiatoren. Voor ons aandeel in het energieverbruik via de centrale luchtbehandeling maken we een inschatting. Dit doen we op basis van onze eigen opgedane kennis en ervaring uit de adviespraktijk. We willen dit inzicht graag verbeteren, omdat we verwachten dat dit een belangrijk deel is van het energieverbruik. Ook merken we dat de centrale regeling niet altijd goed afgestemd lijkt op de warmte (en koude-) vraag op onze verdieping. Hier is waarschijnlijk veel duurzame winst te behalen.

Warmteverbruik lokale radiatoren: meten met radiatormeters

Naast de verwarming via de centrale ventilatie kunnen we onze verdieping bijverwarmen met radiatoren. Dat verbruik wordt heel precies bijgehouden middels radiatormeters ofwel warmtekostenverdelers. Dit is een techniek die vaker wordt gebruikt in verzamelgebouwen. Op de afrekening van de verhuurder zien we precies terug hoeveel Gigajoules (stadsverwarming) we hebben verbruikt.

Thuiswerken: inschatting op basis van steekproef

Het elektriciteitsverbruik als gevolg van thuiswerken nemen we ook mee in onze footprint (ingevuld bij projectlocaties). We maken een inschatting op basis van verbruiksgegevens van de woningen van enkele medewerkers. Voor warmte is extra verbruik thuis minder goed in te schatten, dit nemen we op dit moment niet mee.

Waterverbruik kantoor: op basis van branchegemiddelde

Ons waterverbruik verschijnt helaas ook niet in kuubs (m3) op de jaarlijkse afrekening van de verhuurder. Omdat we dit item wel mee willen nemen in onze footprint, kiezen we ervoor hier het branchegemiddelde voor kantoren te gebruiken. Met een gemiddelde van drie kuub per fte per jaar schatten we ons kantoorverbruik in op 48 kuub per jaar.

Afvalwater kantoor: gemiddelde op basis van bedrijfsgrootte

Als bedrijf betaal je een zuiveringsheffing voor het afvoeren van afvalwater op basis van hoeveelheid verbruikt water. Ons lage waterverbruik correspondeert met één vervuilingseenheid (VE). Echter, de minimale belasting is drie VE’s; we volgen in de barometer de rekening van het waterschap.

NB: Je kan het aantal VE’s in de Milieubarometer uitrekenen door de hoeveelheid (m3) verbruikt water in te vullen. Als je uitkomt op minder dan drie VE kun je ook uitgaan van drie VE’s omdat dat het minimum is waarvoor bedrijven worden aangeslagen.

Bedrijfsafval van het kantoor: eigen meting

Binnen het bedrijfsafval van kantoor onderscheiden we vier stromen: restafval, papier & karton, glas en koffiedrab. Ongeveer iedere vijf jaar voeren we zelf een meting uit van de afvalstromen. Door een aantal (5-10) representatieve weken het afval precies te wegen, kan een goede inschatting worden gemaakt van de jaarlijkse hoeveelheden.

De jaren erna worden de resultaten van het onderzoek doorgetrokken, waarbij we rekening houden met groei in werknemers.

Kwalitatief onderzoek bedrijfsafval voor vermindering en betere scheiding

Naast de metingen van de hoeveelheden, onderzoeken we ook de kwaliteit van het restafval met een sorteeranalyse. Hierbij kijken we waar het restafval uit bestaat (GFT, verpakkingen, etc). Dit doen we om aanwijzingen te krijgen voor vermindering én voor betere afvalscheiding.

Restafval is bij ons ongeveer 40% van het totale afvalgewicht. Dit is relatief laag, omdat we de koffiedrab apart kunnen afvoeren. Medewerkers nemen deze mee voor nuttige toepassingen thuis, bijvoorbeeld in de tuin.

Medewerking van verhuurder nodig om beeld te kunnen verbeteren

Stimular kan op deze manier een redelijke inschatting maken van de milieugegevens. Maar het beeld is nog niet compleet. De belangrijkste verbetering is nodig op het gebied van energieverbruik van de centrale voorzieningen. Hierover is Stimular in gesprek met de verhuurder, maar dit heeft nog niet de benodigde gegevens opgeleverd.

Het komt vaker voor dat huurders geen specifieke informatie kunnen krijgen over milieugegevens. Verhuurders zijn echter wel verplicht om aan hun huurders te kunnen laten zien waar servicekosten op gebaseerd zijn.

Milieugrafiek Stichting Stimular

De footprint van Stimular in 2022 over in totaal zeven thema’s. Lees meer over de footprint en het MVO-beleid van Stimular op de website van Stimular .

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer goed bruikbaar bij verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD

Het meten en monitoren van CO2-emissies is onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage voor grotere bedrijven op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

8 augustus 2023 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer ook voor zzp-ers

Marije Boersma, zelfstandig adviseur CO2-reductie, schreef een blog over hoe zij als zzp-er de Milieubarometer gebruikt om inzicht te krijgen in de footprint van haar eigen bedrijf.

3 april 2023 / Praktisch voorbeeld / Lees Verder

Milieubarometerrapport Stimular

Met de Milieubarometer van Stichting Stimular monitoren en managen inmiddels ruim 1600 bedrijven en organisaties hun CO2-footprint met jaarlijkse rapporten. En dat doen we zelf ook natuurlijk. Hoe staat het met onze eigen milieu-impact?

12 september 2022 / Praktisch voorbeeld / Lees Verder