Skip to content
Nieuwsbericht

Milieubarometer is bruikbare tool voor rapportage over CO2‑emissies voor CSRD

Het meten en monitoren van CO2‑emissies is onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage voor grotere bedrijven op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Je kunt de CO2‑uitstoot berekenen in Excel, maar een footprint-instrument zoals de Milieubarometer biedt veel voordelen. Het kost vaak wat tijd om de emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het opstellen van de CO2‑footprint.

De CSRD is nieuwe Europese wetgeving die grotere bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid (zie een toelichting in de doorverwijzing onderaan dit artikel).

Rapporteren over GHG emissies in scope 1, scope 2 en scope 3

Climate Change is een thema binnen de CSRD. Een onderdeel van dit thema is het meten en monitoren van de emissies van broeikasgassen (Greenhouse Gas, GHG) van de eigen bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen(s). Daarbij moet je de indeling in scopes 1, 2 en 3 volgens het internationale GHG Protocol hanteren. Ook wordt gevraagd om de uitstoot te monitoren ten opzichte van GHG reductiedoelen van het bedrijf. Bovendien moet je jaarlijks aangeven hoeveel van het energiegebruik uit hernieuwbare en hoeveel uit niet-hernieuwbare bronnen komt.

De Milieubarometer is een GHG calculator met veel voordelen

Als je de energie- en vervoersgegevens van het bedrijf in de Milieubarometer invult, worden automatisch de GHG emissies berekend en ingedeeld in scopes 1, 2 en 3. Bij standaard activiteiten, bijvoorbeeld gebruik van diesel voor vervoer, rekent de Milieubarometer automatisch met de bijbehorende CO2‑emissiefactoren. Voor bedrijfsspecifieke CO2‑berekeningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van grondstoffen, vul je zelf de bijbehorende CO2‑factor in. Je kunt deze CO2‑factoren opvragen bij je leverancier of dienstverlener.

Ook kun je in de Milieubarometer eenvoudig reductiedoelen instellen en de voortgang ten opzichte van deze doelen rapporteren. De Milieubarometer berekent meerdere energiekengetallen en Stimular zorgt ervoor dat de gevraagde CSRD-energiekengetallen er ook uit rollen. Het geeft veel inzicht dat Milieubarometer ook grafieken maakt van de GHG-emissies en de vorderingen ten opzichte van reductiedoelen, ook al is dit geen eis in de CSRD.

Lees meer over CO2-footprint maken met de Milieubarometer

Het kost vaak wat tijd om de GHG emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het verzamelen van energie- en vervoersgegevens van het bedrijf, en meer inzicht te krijgen in CO2‑relevante activiteiten in de toeleveringsketen(s). De emissies in de toeleveringsketen(s), ook wel scope 3 genoemd, hoeven in het eerste jaar van rapporteren nog niet compleet gekwantificeerd te zijn. Bedrijven moeten wel rapporteren welke inspanningen ze verrichten om deze emissies in volgende jaren in beeld te brengen.

Start nu ook met deze GHG calculation tool

Meld je aan en begin snel met het in kaart brengen van je GHG emissies en energiegebruik als voorbereiding op het voldoen aan de CSRD.

Wat is de CSRD en voor wie is het verplicht?

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder