Skip to content
Nieuwsbericht

Milieubarometer is bruikbare tool voor rapportage over CO₂-emissies voor CSRD

Het meten en monitoren van CO₂-emissies is onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage voor grotere bedrijven op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Je kunt de CO₂-uitstoot berekenen in Excel, maar een footprint-instrument zoals de Milieubarometer biedt veel voordelen. Het kost vaak wat tijd om de emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het opstellen van de CO₂-footprint.

De CSRD is nieuwe Europese wetgeving die grotere bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid (zie een toelichting in de doorverwijzing onderaan dit artikel).

Rapporteren over GHG emissies in scope 1, scope 2 en scope 3

Climate Change is een thema binnen de CSRD. Een onderdeel van dit thema is het meten en monitoren van de emissies van broeikasgassen (Greenhouse Gas, GHG) van de eigen bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen(s). Daarbij moet je de indeling in scopes 1, 2 en 3 volgens het internationale GHG Protocol hanteren. Ook wordt gevraagd om de uitstoot te monitoren ten opzichte van GHG reductiedoelen van het bedrijf. Bovendien moet je jaarlijks aangeven hoeveel van het energiegebruik uit hernieuwbare en hoeveel uit niet-hernieuwbare bronnen komt.

De Milieubarometer is een GHG calculator met veel voordelen

Als je de energie- en vervoersgegevens van het bedrijf in de Milieubarometer invult, worden automatisch de GHG emissies berekend en ingedeeld in scopes 1, 2 en 3. Bij standaard activiteiten, bijvoorbeeld gebruik van diesel voor vervoer, rekent de Milieubarometer automatisch met de bijbehorende CO₂-emissiefactoren. Voor bedrijfsspecifieke CO₂-berekeningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van grondstoffen, vul je zelf de bijbehorende CO₂-factor in. Je kunt deze CO₂-factoren opvragen bij je leverancier of dienstverlener.

Ook kun je in de Milieubarometer eenvoudig reductiedoelen instellen en de voortgang ten opzichte van deze doelen rapporteren. De Milieubarometer berekent meerdere energiekengetallen en Stimular zorgt ervoor dat de gevraagde CSRD-energiekengetallen er ook uit rollen. Het geeft veel inzicht dat Milieubarometer ook grafieken maakt van de GHG-emissies en de vorderingen ten opzichte van reductiedoelen, ook al is dit geen eis in de CSRD.

Lees meer over CO2-footprint maken met de Milieubarometer

Het kost vaak wat tijd om de GHG emissies compleet in beeld te krijgen, daarom is het advies om nu al te beginnen met het verzamelen van energie- en vervoersgegevens van het bedrijf, en meer inzicht te krijgen in CO₂-relevante activiteiten in de toeleveringsketen(s). De emissies in de toeleveringsketen(s), ook wel scope 3 genoemd, hoeven in het eerste jaar van rapporteren nog niet compleet gekwantificeerd te zijn. Bedrijven moeten wel rapporteren welke inspanningen ze verrichten om deze emissies in volgende jaren in beeld te brengen.

Start nu ook met deze GHG calculation tool

Meld je aan en begin snel met het in kaart brengen van je GHG emissies en energiegebruik als voorbereiding op het voldoen aan de CSRD.

Wat is de CSRD en voor wie is het verplicht?

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Van Excel tot hoogwaardige CO₂- en milieumonitoringtool

Dit jaar bestaat de Milieubarometer maar liefst 25 jaar. Dat is wel een feestje waard! In dit artikel gaan we terug naar het ontstaan van de Milieubarometer en hoe de tool zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

18 juni 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder