Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

St. Antonius Ziekenhuis totaal locatie Nieuwegein en Utrecht - 2020 Som

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 1.376.663 m3 1,88 kg CO₂ / m3 2.594 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 2.594 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.268.372 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 24.018.149 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 13.354 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 16.146 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 581 ton CO₂
Subtotaal 13.935 ton CO₂
CO₂-uitstoot 16.529 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 125.608 m3 0,298 kg CO₂ / m3 37,4 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 2.356 VE 29,5 kg CO₂ / VE 69,5 ton CO₂
Subtotaal 107 ton CO₂