Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

St. Antonius Ziekenhuis totaal locatie Nieuwegein en Utrecht - 2019 Som

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 1.091.521 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit 24.047.768 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 15.607 ton CO2
Subtotaal 15.607 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor productie 1.312.678 m3 1,89 kg CO₂ / m3 2.480 ton CO2
Warmte (uit STEG) 22.128 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 796 ton CO2
Subtotaal 3.276 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 139.427 m3 0,298 kg CO₂ / m3 41,5 ton CO2
Afvalwater 2.091 VE 29,5 kg CO₂ / VE 61,6 ton CO2
Subtotaal 103 ton CO2
Emissies
Koudemiddel - R134a 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R407c 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R410a 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R507 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
CO₂-uitstoot 18.986 ton CO2