Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

St. Antonius Ziekenhuis totaal locatie Nieuwegein en Utrecht - 2022 Som

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 1.262.768 m3 2,09 kg CO₂ / m3 2.633 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 3,70 kg 1.300 kg CO₂ / kg 4,81 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 1,20 kg 677 kg CO₂ / kg 0,812 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 4,70 kg 3.943 kg CO₂ / kg 18,5 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 5,90 kg 1.282 kg CO₂ / kg 7,56 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 39,1 kg 3.985 kg CO₂ / kg 156 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 136.325 km 0,282 kg CO₂ / km 38,5 ton CO₂
Subtotaal 2.859 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.288.973 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 24.132.002 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 12.621 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 24.132.002 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 13.989 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 376 ton CO₂
Subtotaal 12.997 ton CO₂
CO₂-uitstoot 15.855 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 128.446 m3 0,298 kg CO₂ / m3 38,3 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.927 VE 29,5 kg CO₂ / VE 56,8 ton CO₂
Subtotaal 95,1 ton CO₂