Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SKB Winterswijk - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 1.034 liter diesel 3,23 kg CO₂ / liter diesel 3,34 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 227.663 m3 1,88 kg CO₂ / m3 429 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 1.652.037 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3.112 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 1.034 liter 3,19 kg CO₂ / liter 3,30 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 237 250 ml flesje 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 11,6 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg 675 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 3.560 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 37.220 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 766.719 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 426 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 369.690 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 397.029 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -221 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 121.550 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -67,6 ton CO₂
Subtotaal 138 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.698 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 34.529 m3 0,298 kg CO₂ / m3 10,3 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 384 VE 29,5 kg CO₂ / VE 11,3 ton CO₂
Subtotaal 21,6 ton CO₂