Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SKB Winterswijk - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 2.677 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 8,73 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 385.947 m3 1,88 kg CO₂ / m3 727 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 1.665.524 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3.138 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 1.160 liter 3,46 kg CO₂ / liter 4,01 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 230 250 ml flesje 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 11,2 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.300 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.760 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg 677 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 4,20 kg 3.943 kg CO₂ / kg 16,6 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.624 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 1.924 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 3.905 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 36.290 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 747.648 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 416 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 747.648 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -416 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 76.952 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -42,8 ton CO₂
Subtotaal -42,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.863 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 34.254 m3 0,298 kg CO₂ / m3 10,2 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 23.230 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 10,3 ton CO₂
Subtotaal 20,5 ton CO₂