Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint SKB Winterswijk 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 2.375 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 7,75 ton CO₂ *
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 397.500 m3 2,09 kg CO₂ / m3 829 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 1.500.926 m3 2,09 kg CO₂ / m3 3.129 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 94,0 liter 3,46 kg CO₂ / liter 0,325 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 207 250 ml flesje 73,1 kg CO₂ / 250 ml flesje 15,1 ton CO₂ *
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R404a Emissies 29,0 kg 3.943 kg CO₂ / kg 114 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 122.380 km 0,193 kg CO₂ / km 23,6 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 62.585 km 0,282 kg CO₂ / km 17,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Subtotaal 4.137 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 39.900 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.207.752 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 632 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.207.752 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -632 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 134.603 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -70,4 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 226.287 km 0,193 kg CO₂ / km 43,7 ton CO₂
Subtotaal -26,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.110 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 39.838 m3 0,298 kg CO₂ / m3 11,9 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 29.889 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 20,3 ton CO₂ *
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 43.800 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,657 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 43.800 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bromfiets en scooter Bezoekersverkeer 14.600 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,771 ton CO₂
Motorfiets Bezoekersverkeer 1.040 km 0,137 kg CO₂ / km 0,142 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 6.552.000 autokilometers 0,193 kg CO₂ / autokilometers 1.265 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.357.628 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 20,4 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 225.010 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 53.000 km 0,006 kg CO₂ / km 0,318 ton CO₂
Motor Woon-werkverkeer 12.480 km 0,137 kg CO₂ / km 1,71 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 3.158.790 km 0,193 kg CO₂ / km 610 ton CO₂
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) Woon-werkverkeer 65.000 km 0,0712 kg CO₂ / km 4,63 ton CO₂ *
Subtotaal 1.935 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.