Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

RWB Water B.V. - RWB - 2021 Milieubarometer RWB 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 17.385 m3 1,88 kg CO₂ / m3 32,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 5.946 liter 2,78 kg CO₂ / liter 16,6 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 57.536 liter 3,26 kg CO₂ / liter 188 ton CO₂
Subtotaal 237 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 60.498 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 33,6 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 30.856 km 0,195 kg CO₂ / km 6,02 ton CO₂
Subtotaal 39,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 277 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 700 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,209 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.200 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,45 ton CO₂
Subtotaal 1,66 ton CO₂