Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

RWB Water B.V. - RWB - 2018 Milieubarometer RWB 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 15.660 m3 1,89 kg CO₂ / m3 29,6 ton CO₂
Subtotaal 29,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 131.144 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 85,1 ton CO₂
Subtotaal 85,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 115 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 399 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,119 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.263 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,53 ton CO₂
Subtotaal 1,64 ton CO₂