Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

RWB Water B.V. - RWB - 2020 Milieubarometer RWB 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 16.364 m3 1,88 kg CO₂ / m3 30,8 ton CO₂
Subtotaal 30,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 95.245 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 53,0 ton CO₂
Subtotaal 53,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 83,8 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 831 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,248 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.200 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,45 ton CO₂
Subtotaal 1,70 ton CO₂