Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Maasveste Berben Bouw BV 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.734 m3 1,88 kg CO₂ / m3 8,92 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 14.520 liter 2,78 kg CO₂ / liter 40,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 3.485 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 13.086 liter 3,26 kg CO₂ / liter 42,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 65.372 liter 3,26 kg CO₂ / liter 213 ton CO₂
Subtotaal 317 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 6.584 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3,66 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 3,66 ton CO₂
CO₂-uitstoot 320 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 184 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0548 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 6,00 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,177 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.656 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 103.016 km 0,195 kg CO₂ / km 20,1 ton CO₂
Subtotaal 20,3 ton CO₂