Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Maasveste Berben Bouw BV - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.195 m3 1,88 kg CO₂ / m3 7,90 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 10.923 liter 2,78 kg CO₂ / liter 30,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 3.610 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.817 liter 3,26 kg CO₂ / liter 35,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 59.002 liter 3,26 kg CO₂ / liter 192 ton CO₂
Subtotaal 278 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.847 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4,92 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 8.847 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -4,92 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 278 ton CO₂