Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Lister - Nieuwe Houtenseweg - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 18.653 m3 1,89 kg CO₂ / m3 35,2 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 25.277 km 0,220 kg CO₂ / km 5,55 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.553 liter 2,88 kg CO₂ / liter 4,48 ton CO₂
Subtotaal 45,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 85.764 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 55,7 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 85.764 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -55,7 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 45,3 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 797 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,238 ton CO₂
Subtotaal 0,238 ton CO₂