Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Lister - Nieuwe Houtenseweg - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.489 m3 1,88 kg CO₂ / m3 2,81 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 20.680 km 0,195 kg CO₂ / km 4,03 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.437 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,00 ton CO₂
Subtotaal 10,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 72.551 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 40,3 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 72.551 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -40,3 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 10,8 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.619 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,482 ton CO₂
Subtotaal 0,482 ton CO₂