Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Lister - Nieuwe Houtenseweg - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 14.315 m3 1,88 kg CO₂ / m3 27,0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 20.263 km 0,195 kg CO₂ / km 3,95 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.310 liter 2,78 kg CO₂ / liter 3,65 ton CO₂
Subtotaal 34,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 146.362 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 81,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 146.362 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -81,4 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 34,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.066 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,318 ton CO₂
Subtotaal 0,318 ton CO₂