Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Krekenburg Holding B.V - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 10.041 m3 1,88 kg CO₂ / m3 18,9 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 28,6 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,126 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 22.655 liter 3,26 kg CO₂ / liter 73,9 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 56.784 km 0,291 kg CO₂ / km 16,5 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 287.200 liter 3,26 kg CO₂ / liter 937 ton CO₂
Subtotaal 1.046 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 35.394 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 40.478 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 22,5 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 22,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.069 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 768 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,229 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 768 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,521 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 18.623 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 240.193 km 0,195 kg CO₂ / km 46,8 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 47,6 ton CO₂