Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Krekenburg Holding B.V - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 11.979 m3 1,88 kg CO₂ / m3 22,6 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 28,6 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,126 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 81.629 liter 3,26 kg CO₂ / liter 266 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 76.134 km 0,282 kg CO₂ / km 21,5 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 258.532 liter 3,26 kg CO₂ / liter 843 ton CO₂
Subtotaal 1.154 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 34.527 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 50.765 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 28,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 28,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.182 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 819 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,244 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 819 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,555 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 20.034 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 226.755 km 0,195 kg CO₂ / km 44,2 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,282 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 45,0 ton CO₂