Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Krekenburg Holding B.V - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.158 m3 2,09 kg CO₂ / m3 19,1 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 6,50 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,0286 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 115 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,320 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.984 liter 3,26 kg CO₂ / liter 6,47 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 58.159 liter 3,26 kg CO₂ / liter 190 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 4.841 liter 3,26 kg CO₂ / liter 15,8 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 243.400 liter 3,26 kg CO₂ / liter 794 ton CO₂
Subtotaal 1.025 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 28.288 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 30.586 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 57.939 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 30,3 ton CO₂
Subtotaal 30,3 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Drinkwater Water & afvalwater 1.291 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,385 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.291 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,875 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 20.781 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 187.257 km 0,193 kg CO₂ / km 36,1 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 37,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.093 ton CO₂