Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Klever Boor- en Perstechniek B.V. - Klever BV - 2022 1e halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0,00043 m3 / € 2,09 kg CO₂ / m3 0,000897 kg CO₂ / €
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0,00244 liter / € 3,26 kg CO₂ / liter 0,00795 kg CO₂ / €
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0,000601 liter / € 0,314 kg CO₂ / liter 0,000189 kg CO₂ / €
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 0,00300 liter / € 0,314 kg CO₂ / liter 0,000943 kg CO₂ / €
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 0,0122 liter / € 3,47 kg CO₂ / liter 0,0423 kg CO₂ / €
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0,00244 liter / € 3,26 kg CO₂ / liter 0,00795 kg CO₂ / €
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 0,000601 liter / € 0,314 kg CO₂ / liter 0,000189 kg CO₂ / €
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 0,00180 liter / € 0,314 kg CO₂ / liter 0,000566 kg CO₂ / €
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 0,00732 liter / € 3,26 kg CO₂ / liter 0,0239 kg CO₂ / €
Subtotaal 0,0849 kg CO₂ / €
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 0,0026 kWh / € 0,523 kg CO₂ / kWh 0,00136 kg CO₂ / €
Subtotaal 0,00136 kg CO₂ / €
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 0,0863 kg CO₂ / €