Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Klever Boor- en Perstechniek B.V. - Klever BV - 2022 Totaal

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.000 m3 2,09 kg CO₂ / m3 18,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 52.814 liter 3,26 kg CO₂ / liter 172 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 12.974 liter 0,314 kg CO₂ / liter 4,07 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 64.872 liter 0,314 kg CO₂ / liter 20,4 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 264.069 liter 3,47 kg CO₂ / liter 917 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 52.814 liter 3,26 kg CO₂ / liter 172 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 12.974 liter 0,314 kg CO₂ / liter 4,07 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 38.923 liter 0,314 kg CO₂ / liter 12,2 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 158.441 liter 3,26 kg CO₂ / liter 517 ton CO₂
Subtotaal 1.838 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 53.808 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 28,1 ton CO₂
Subtotaal 28,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 1.866 ton CO₂