Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Klever Boor- en Perstechniek B.V. - Klever BV - 2020 totaal

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 49.498 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 27,5 ton CO₂
Subtotaal 27,5 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 8.213 m3 1,88 kg CO₂ / m3 15,5 ton CO₂
Subtotaal 15,5 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 357 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,106 ton CO₂
Subtotaal 0,106 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Fiets en lopen 400 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km 7.000 km 0,195 kg CO₂ / km 1,37 ton CO₂
Subtotaal 1,37 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) LPG 3.313 liter 1,80 kg CO₂ / liter 5,96 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel 53.033 liter 3,26 kg CO₂ / liter 173 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie 10.694 liter 0,345 kg CO₂ / liter 3,69 ton CO₂
Subtotaal 183 ton CO₂
Mobiele werktuigen
Benzine 11.056 liter 2,78 kg CO₂ / liter 30,8 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie 63.727 liter 0,345 kg CO₂ / liter 22,0 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) 254.908 liter 3,47 kg CO₂ / liter 885 ton CO₂
Subtotaal 938 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 50.982 liter 3,26 kg CO₂ / liter 166 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie 12.745 liter 0,345 kg CO₂ / liter 4,40 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie 38.236 liter 0,345 kg CO₂ / liter 13,2 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel 152.945 liter 3,26 kg CO₂ / liter 499 ton CO₂
Subtotaal 683 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.848 ton CO₂