Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Hollander Techniek 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 20.364 m3 2,08 kg CO₂ / m3 42,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 56.887 liter 2,82 kg CO₂ / liter 160 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 158.305 liter 3,26 kg CO₂ / liter 515 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter 0,347 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 718 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 27.573 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Zelf opgewekte windstroom Elektriciteit 50,0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 1.808 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 473.426 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 216 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 55.491 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -25,3 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 473.426 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -216 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 83,8 GJ 25,4 kg CO₂ / GJ 2,13 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 152.530 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 69,6 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 133.508 km 0,193 kg CO₂ / km 25,8 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 72,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 790 ton CO₂