Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Hollander Techniek 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 51.698 m3 2,09 kg CO₂ / m3 108 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 101.074 liter 2,78 kg CO₂ / liter 281 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 63,2 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0,114 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 287.757 liter 3,26 kg CO₂ / liter 939 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 293 liter 0,314 kg CO₂ / liter 0,0920 ton CO₂
Subtotaal 1.328 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 67.745 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Zelf opgewekte windstroom Elektriciteit 100 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 4.932 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 832.485 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 435 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 71.112 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -37,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 839.000 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -439 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 160 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 4,30 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 240.187 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 126 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 231.780 km 0,193 kg CO₂ / km 44,7 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 5.400 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,929 ton CO₂
Subtotaal 135 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.463 ton CO₂