Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Hollander Techniek - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 164 m3 / fte 1,88 kg CO₂ / m3 0,309 ton CO₂ / fte
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 154 liter / fte 2,78 kg CO₂ / liter 0,429 ton CO₂ / fte
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0,0521 liter / fte 1,80 kg CO₂ / liter 0,0000936 ton CO₂ / fte
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 564 liter / fte 3,26 kg CO₂ / liter 1,84 ton CO₂ / fte
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 2,18 liter / fte 0,314 kg CO₂ / liter 0,000684 ton CO₂ / fte
Subtotaal 2,58 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 111 kWh / fte 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ / fte
Zelf opgewekte windstroom Elektriciteit 0,191 kWh / fte 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ / fte
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 8,14 teruggeleverde kWh / fte -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -0,00453 ton CO₂ / fte
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.713 kWh / fte 0,556 kg CO₂ / kWh 0,953 ton CO₂ / fte
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.713 kWh / fte -0,556 kg CO₂ / kWh -0,953 ton CO₂ / fte
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0,380 GJ / fte 36,0 kg CO₂ / GJ 0,0137 ton CO₂ / fte
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 272 kWh / fte 0,556 kg CO₂ / kWh 0,151 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,160 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 3
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 20,3 kWh / fte 0,556 kg CO₂ / kWh 0,0113 ton CO₂ / fte
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 237 km / fte 0,195 kg CO₂ / km 0,0462 ton CO₂ / fte
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 5,76 personen km / fte 0,200 kg CO₂ / personen km 0,00115 ton CO₂ / fte
Subtotaal 0,0586 ton CO₂ / fte
CO₂-uitstoot 2,80 ton CO₂ / fte