Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Flevoziekenhuis - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 422.827 m3 2,09 kg CO₂ / m3 882 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 882 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.759.280 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 4.581 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 4.619 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 124 ton CO₂
Subtotaal 4.705 ton CO₂
CO₂-uitstoot 5.587 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 45.318 m3 0,298 kg CO₂ / m3 13,5 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 45.318 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 30,7 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.108 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 16,7 ton CO₂
Subtotaal 61,0 ton CO₂